Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

Binnenklimaat kantoor verbeteren

Bent u op de hoogte van de kwaliteit van het binnenklimaat op uw kantoor? Waarschijnlijk is dit een onderwerp dat niet snel in u opkomt als het om het reduceren van ziekteverzuim en het verhogen van de productiviteit van uw medewerkers gaat. Toch is het binnenklimaat op kantoor verbeteren een onmisbare stap in uw bedrijf om te zorgen voor een optimale werkomgeving voor uw werknemers. Een gezond binnenklimaat heeft namelijk een sterke invloed op de gezondheid van uw medewerkers en op de kostenstructuur van uw bedrijf.

Hoe kunt u het binnenklimaat op kantoor verbeteren?

Om die vraag te beantwoorden moet allereerst gekeken worden naar de huidige status van het binnenklimaat. Een gezond binnenklimaat hangt samen met diverse factoren. In grote lijnen bestaat het binnenklimaat uit de luchtkwaliteit en het thermisch comfort. De luchtkwaliteit is basaal gezien afhankelijk van de concentratie verontreinigde lucht en de mate waarin geventileerd wordt. De luchtkwaliteit is visueel nauwelijks waar te nemen. Een meting van Klimaat Beheer biedt daarom uitkomst.

Daarnaast speelt het thermisch comfort dus een rol in een gezond binnenklimaat. Het thermisch comfort is de gevoelswaarde die de tevredenheid over het thermisch binnenklimaat uitdrukt. Dat binnenklimaat bestaat grofweg uit vier onderdelen:

  • Luchttemperatuur
  • Stralingstemperatuur
  • Luchtvochtigheid
  • Luchtsnelheid

Deze vier onderdelen worden gecombineerd met persoonlijke parameters waarbij u kunt denken aan de mate van kleding en het activiteitenniveau. Onderzoek van Klimaat Beheer wijst uit hoe het staat met de luchtkwaliteit en het thermisch comfort in uw binnenklimaat. Aan de hand van de uitkomsten van deze – vaak langdurige – metingen kunnen richtlijnen worden opgesteld om het binnenklimaat op uw kantoor te verbeteren.

Het verbeteren van uw binnenklimaat begint bij Klimaat Beheer

Wilt u weten welke stappen uw bedrijf kan maken richting een optimaal binnenklimaat? Laat u dan adviseren en begeleiden door Klimaat Beheer, dé expert op het gebied van klimaatbeheersing, energiebesparingsadvies en meer. U kunt een vrijblijvende offerte aanvragen of even bellen (026 – 8200 240) of mailen (mail@klimaatbeheer.eu) voor meer informatie. We helpen u graag!