Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

Binnenklimaat scholen

Een gezond binnenklimaat in scholen is van groot belang voor de productiviteit van scholieren en medewerkers. Een slechte luchtkwaliteit kan tevens invloed hebben op ziekteverzuim. In grote lijnen bestaat het binnenklimaat uit de luchtkwaliteit en het thermische comfort in de school. Helaas is een slechte luchtkwaliteit nauwelijks visueel waar te nemen. Het is daarom aan te raden een belevingsonderzoek uit te laten voeren. Zo wordt er inzicht verschaft in het welbevinden van uw medewerkers en leerlingen.

Binnenklimaat scholen meten, hoe gaat dat?

Het thermisch comfort is de tevredenheid over het thermisch binnenklimaat. Het bestaat uit een viertal onderdelen: luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid. Dit combineren we met persoonlijke parameters zoals het activiteitenniveau en de mate van kleding. De perceptie van het binnenklimaat is van invloed op de productiviteit van medewerkers. Het belevingsonderzoek is een eerste stap om erachter te komen hoe het ervoor staat met het welbevinden binnen de school. Dit kan gecombineerd worden met een monitoring over een langer termijn. Wij nemen een enquête af en brengen hiermee de subjectieve ervaring van medewerkers in kaart. Indien de uitkomst erom vraagt, kan er na het onderzoek gekozen worden uit een drietal klimaatmetingen:

  • Quickscan
  • Klimaatonderzoek
  • Monitoring

Een Quickscan verschaft op korte termijn inzicht in het binnenklimaat. Tijdens een klimaatonderzoek brengen we gedurende één kalenderweek thermisch comfort, de luchtkwaliteit en behaaglijkheid in kaart. Daarnaast is het mogelijk het binnenklimaat in scholen continu te monitoren.

Vraag direct een offerte aan

Bent u zich er van bewust wat de gevolgen zijn van een slecht binnenklimaat? Voorkom slechte werkprestaties en toename van ziekteverzuim. Ontdek vandaag nog wat Klimaat Beheer voor u kan betekenen en vraag een offerte aan. Na de analyse zullen wij een advies opstellen met praktische oplossingen om klimaatklachten op te lossen en te voorkomen. Wilt u meer weten over het binnenklimaat van scholen? Neem gerust contact op met Klimaat Beheer. Bel ons op 026-8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu. Wij helpen u graag verder.