Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

Binnenklimaat

Een gezond binnenklimaat heeft een sterke positieve invloed op de kostenstructuur van uw organisatie. De zakelijke operationele kosten van organisaties in Nederland bestaan voor 90% uit personeelskosten. De gezondheid en productiviteit van de medewerkers verdienen daarom grote aandacht in iedere organisatie. Door het optimaliseren van het heersende binnenklimaat wordt het productiviteitsverlies van de medewerkers alsmede het ziekteverzuim gereduceerd.

UPDATE: Corona en ventilatie

Het binnenklimaat bestaat in grote lijnen uit de luchtkwaliteit en het thermisch comfort op de werkplek.

Een slechte luchtkwaliteit, een relatief hoge concentratie verontreinigde lucht, is visueel nauwelijks waar te nemen. De luchtkwaliteit heeft grote invloed op de productiviteit en het welzijn van de medewerkers. Een slecht klimaat, veelal veroorzaakt door onvoldoende ventilatie (o.a. hoge concentraties CO2 en fijnstof) en de verdamping van vluchtige organische stoffen (VOC-emissies, verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die makkelijk verdampen), geeft een productiviteitsverlies tot wel 10%. Daarnaast heeft een slechte luchtkwaliteit in grote mate invloed op het ziekteverzuim en het welbehagen van de medewerkers. Veelgehoorde klachten bij een slecht binnenmilieu zijn concentratieverlies, hoofdpijn, irritaties aan de ogen en luchtwegen en verhoudheidsverschijnselen. Het aanbieden van een goede en veilige werkplek valt voor de werkgever onder de zorgplicht.

Naast de luchtkwaliteit speelt het thermisch comfort een belangrijke rol. Het thermisch comfort (behaaglijkheid) is de gevoelswaarde waarin tevredenheid over het thermisch binnenklimaat wordt uitgedrukt. Het thermisch binnenklimaat bestaat in grote lijnen uit een viertal onderdelen; “luchttemperatuur”, “stralingstemperatuur”, “luchtvochtigheid”, en “luchtsnelheid”. Deze worden gecombineerd met persoonlijke parameters zoals de mate van kleding en het activiteitenniveau.

De perceptie van het binnenklimaat heeft een directe invloed op de productiviteit van de medewerkers en hiermee op de financiële situatie van een organisatie.

Doen bovengenoemde klachten zich voor binnen uw organisatie, dan is het raadzaam een binnenklimaatonderzoek uit te laten voeren. Om inzicht te krijgen in het welbevinden van de medewerkers is het uitvoeren van een belevingsonderzoek een eerste stap, eventueel gecombineerd met een monitoring over langere termijn. Hierbij wordt een enquête afgenomen, die de subjectieve ervaringen van de medewerkers in kaart brengt. Afhankelijk van de situatie of de klachten voortkomend uit het belevingsonderzoek kunnen een drietal klimaatmetingen worden opgestart.

Quickscan

Toetsende momentopname waarin het heersende binnenklimaat wordt getoetst aan de huidige regelgeving en behaaglijkheidstheorie.

 • Momentopname
 • Temperatuur
 • CO2-meting
 • Relatieve vochtigheid
 • Verlichting in lux/lummen
 • Toetsing aan regelgeving
 • Rapportage
 • Fijnstof
 • Oplossing
 • Plan van aanpak
 • Kostenraming
 • VOC-meting
 • Direct inzicht
 • Maandelijkse terugkoppeling
Meer info
Klimaatonderzoek

Duurmeting over min. 1 kalenderweek. Toetsen heersend klimaat aan regelgeving en behaaglijkheidstheorie met advies voor oplossing heersende klachten.

 • Duurmeting min. 1 week
 • Thermisch comfort
 • CO2-meting
 • Relatieve vochtigheid
 • Verlichting in lux/lummen
 • Fijnstof
 • Toetsing aan regelgeving
 • Rapportage
 • Oplossing
 • Plan van aanpak
 • Kostenraming
 • VOC/gassen-meting [optioneel]
 • Direct inzicht
 • Maandelijkse terugkoppeling
Meer info
Monitoring

Duurmeting over minimaal 3 maanden, meetgegevens direct inzichtelijk met maandelijkse terugkoppeling van een klimaatadviseur.

 • Duurmeting min. 3 maanden
 • Temperaturen
 • CO2-meting
 • Relatieve vochtigheid
 • Direct inzicht
 • Maandelijkse terugkoppeling
 • VOC/gassen-meting [optioneel]
 • Fijnstof
 • Verlichting in lux/lummen
 • Toetsing aan regelgeving
 • Rapportage
 • Oplossing
 • Plan van aanpak
 • Kostenraming
Meer info