CO2 in het binnenklimaat gevaarlijk?

CO2 gevaarlijk? Ja en nee, CO2 is op zich ongevaarlijk of zoals wetenschappers zeggen inert, niet brandbaar en niet toxisch. Echter een grotere hoeveelheid CO2 in de ruimte,verdringt de zuurstof opname in ons lichaam en dat fenomeen is niet wenselijk. Doordat deze verdringing plaatsvind schakelt het lichaam over op een lager energie gebruik door de dag heen en deze actie levert dan A-specifieke klachten op zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

Actueel: Infectieverspreiding door matige ventilatie, Ventileren middel tegen Infectieverspreiding.

Goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van personen in hun werk- of verblijfsomgeving. De toenemende mate van bewustwording van de gevolgen van een onbehagelijk of ongezond binnenklimaat, alsmede aanscherpingen in de regelgevingen (o.a. het ARBO besluit) zorgen ervoor dat steeds meer kantoren goed zijn ingericht. Echter zijn er ook regelmatig binnenklimaat gerelateerde klachten over de arbeidsomstandigheden, zoals over de temperatuur (thermische klachten), de relatieve vochtigheid of de luchtverontreiniging op de werkplek. Deze luchtverontreiniging wordt veelal bepaald door mate van aanwezigheid van CO2.

Snel inzicht van elke ruimte

Op basis van toegankelijke en betrouwbare data maken wij een  rapportage, waarmee u een gezonde werk- & leeromgeving creëert. Onze rapportage geeft inzicht in de omgeving en de beleving van medewerkers. De metingen vinden plaats op de plek die u kiest!

De gegevens over het binnenklimaat zijn eenvoudig toegankelijk binnen het dashboard. In deze veilige online omgeving is de data altijd beschikbaar en op elk gewenst moment te raadplegen. U bepaalt wie binnen uw organisatie toegang krijgt tot het dashboard; van facilitair medewerker  tot HR Manager, of uw office manager. De keuze is aan u!

Wekelijks ontvangt u van ons advies om het binnenklimaat te verbeteren. Zonder moeite kunt u vervolgens veranderingen zelf doorvoeren.

CO2 luchtkwaliteit sensoren op voorraad

Continue reading “CO2 in het binnenklimaat gevaarlijk?”

Ventileren middel tegen Infectieverspreiding

Het RIVM heeft vreemd genoeg nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot het ventileren van het binnenklimaat. Terwijl er steeds meer bekend wordt dat de zeer kleine aerosolen een grote invloed kunnen hebben op de verspreiding van het corona virus (Covid-19).

We kunnen stellen dat, als we voldoende ventileren, de condities voor het corona virus verslechteren ofwel goed ventileren verlaagd aanzienlijk het risico op verspreiding.

Helpt ventileren tegen corona?

Bijdrage over aerosolen in de lucht en verspreiding bij slechte binnenklimaat condities.

Klimaat Beheer: Verdunnen middels ventilatie is prima, volgens het adagium “the solution to pollution is dilution

Veilige werkplek?

Goede ventilatie is al jaren ondergewaardeerd. Niet direct zichtbaar maar wel belangrijk. Klachten zoals hoofdpijn, luchtweg irritaties en droge ogen zijn veel voorkomende klachten en ook een middel tegen infectieverspreiding. Voldoende ventilatie laat je prettig werken in een vertrouwde en veilige omgeving.

Luchtkwaliteit in het algemeen

Verontreinigde lucht is nauwelijks waar te nemen. De luchtkwaliteit heeft grote invloed op het welzijn van collega’s. Een slecht binnenklimaat, wordt veelal veroorzaakt door onvoldoende ventilatie. Denk hierbij aan brandstoffen en oplosmiddelen, veelal afkomstig uit bouwmaterialen. Een aantal van deze stoffen, bijvoorbeeld formaldehyde, heeft schadelijke effecten op de menselijke gezondheid), geeft een productiviteitsverlies tot wel 10%. Daarnaast heeft een slechte luchtkwaliteit grote mate van invloed op het ziekteverzuim en het welbehagen van de medewerkers alsmede op de energiekosten.

Voor de benodigde hoeveelheid verse lucht bestaat geen optimum. Maar op het moment dat verse luchttoevoer onder de 30 a 40 m3 per uur per persoon komt, neemt de kans op geur- en gezondheidsklachten significant toe.

Naast de aanwezigheid van VOC-emissies, fijnstof en andere vervuilende stoffen heeft ook de heersende CO2-concentratie invloed op het binnenklimaat. Een verhoogde CO2-concentratie geeft een evenredig verhoogd risico op aspecifieke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid, irritaties etc.) en heeft daardoor ook een negatief effect op het denkvermogen en de kwaliteit van zakelijke beslissingen.

De meeste werkgevers beseffen heel goed dat je je mensen moet beschermen tegen gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid en onveilige machines. Wist je dat ook een aangename temperatuur, voldoende licht en frisse lucht. Een goede werk-privé balans en voldoende hersteltijd tussen twee diensten onderdeel zijn van een gezonde werkplek?

 

Het belang van een goed binnenklimaat

Laat uw werkplek direct controleren op virus condities

of bel met ons: 026-8200240

Klimaat Beheer “De binnenklimaat specialist

Het belang van een goed binnenklimaat

Een goed binnenklimaat heeft een sterk positieve invloed op de kostenstructuur van uw organisatie. Gemiddeld ziet de zakelijke operationele kostenverdeling van organisaties in Nederland er als volgt uit: 1% energiekosten, 9% huisvestingkosten en 90% personeelskosten. De gezondheid en productiviteit van de medewerkers verdiend daarom grote aandacht in iedere organisatie. Relatief kleine modificaties aan het binnenklimaat kunnen grote invloed hebben op het welbehagen van de medewerkers.

“Een gezonde en veilige werkomgeving is belang voor een ieder”
Continue reading “Het belang van een goed binnenklimaat”

Is jouw werkplek gezond en veilig?

Een gezonde werkplek?

Er wordt steeds meer bekend over de verblijfstijd van het corona virus in kantoren en de noodzaak om te ventileren. Bij een goede doorstroom van verse lucht halveert de hoeveelheid vervuilde lucht binnen enkele seconden. We kunnen stellen dat ventileren in “afgesloten ruimten” (lees: kantoren, klaslokalen en andere verblijfsruimten) van groot belang is. Een gezonde werkplek is de basis om goed te kunnen functioneren. Niet alleen goed zijn in je werk maar je ook gezond voelen zijn belangrijke aspecten voor een werkomgeving.

Klimaat Beheer krijgt veel vragen binnen met het onderwerp Corona virus en onze  werkomgeving, wat als we onze gebouwen weer opstellen voor onze medewerkers? en wat moeten we veranderen om het veilig te maken. Dit zijn een aantal vragen waarmee we de onderstaande publicatie zijn opgesteld, aangevuld met extra informatie met betrekking tot het corona virus.

Ventileren is noodzakelijk!!  lees hier meer  info via “De ingenieur”

Ventileren leidt niet alleen tot een daling van het CO2-gehalte van de binnenlucht en ook van de concentraties van andere verontreinigingen in de binnenlucht. Denk daarbij aan lichaamsgeuren, ziektekiemen (virussen), allergenen en opdwarrelende stofdeeltjes. Maar ook aan emissies uit stoffering, materialen en apparatuur. Hoe kun je weten of een ruimte voldoende geventileerd wordt?

Kijk eens naar het onderstaande video,

 

Co2 metingen en waarden zijn een indicatie of een ruimte voldoende geventileerd wordt.

Deze co2 waarden geven direct aan of de ruimte voldoende geventileerd wordt en geven een melding bij overschrijding en hiermee de corona condities. Dit kan zijn dat er teveel mensen in een ruimte zijn dan wel er onvoldoende ventilatie aanwezig is. Met meer dan 10 jaar ervaring voert Klimaat Beheer jaarlijks honderden metingen uit op locaties. Sinds 2018 hebben we een aanvullende dienst toegevoegd aan onze portfolio.

 

Snel inzicht van elke ruimte

Op basis van toegankelijke en betrouwbare data maken wij een  rapportage, waarmee u een gezonde werkomgeving creëert. Onze rapportage geeft inzicht in de omgeving en de beleving van medewerkers. De metingen vinden plaats op de plek die u kiest!

De gegevens over het binnenklimaat zijn eenvoudig toegankelijk binnen het dashboard. In deze veilige online omgeving is de data altijd beschikbaar en op elk gewenst moment te raadplegen. U bepaalt wie binnen uw organisatie toegang krijgt tot het dashboard; van facilitair medewerker  tot HR Manager, of uw office manager. De keuze is aan u!

Maandelijks ontvangt u van ons advies om het binnenklimaat te verbeteren. Zonder moeite kunt u vervolgens veranderingen zelf doorvoeren. Indien wenselijk wordt er een grenswaarde  met overschrijding van het aantal mensen op basis van CO2 verzonden per e-mail.

Vraag naar de mogelijkheden!

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Om een goed beeld te krijgen meten we verschillende waardes. Onze speciale sensoren meten standaard de CO2-concentraties, de luchtvochtigheid en de ruimtetemperatuur. Dit is zelfs nog uit te breiden met onze fijnstofmeters. Hierdoor kunnen wij een gericht advies geven en geven we tips om het binnenklimaat te verbeteren.

Plaats de sensor in een ruimte naar keuze en ontvang maandelijks inzicht en advies voor jouw binnenklimaat en werkplek.

 

Plug & play

Het is erg makkelijk. U plaatst de sensor in een ruimte naar keuze en zet de meter aan. Meer hoeft u niet te doen!

De sensor start direct met meten en verzend alle data naar een beveiligde online omgeving. En de accu’s gaan lang mee zodat u de meters niet hoeft op te laden!

 

De Airsensor huurt u voor de periode die u kiest. Gemiddeld is 1 sensor voldoende voor een ruimte van 50-60 vierkante meter. Er is dus maar 1 sensor nodig om goed inzicht te krijgen in één ruimte met daarin 1 tot maar liefst  5 medewerkers! Ons advies is een half jaar de metingen te doen, waardoor u gedurende verschillende seizoenen meet. Dit geeft een beter beeld van de situatie en de beleving van de werknemer. Natuurlijk kunt u altijd korter of langer huren. Of aan het einde van uw huurtermijn verlengen! Het terug zenden van de sensoren doet u kosteloos.

Vraag direct naar de mogelijkheden!

 

Eisen luchtkwaliteit scholen & kinderdagverblijf

Jonge kinderen zijn gevoeliger voor allerlei ziektes en een slechte luchtkwaliteit heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling. Helaas blijkt in het overgrote deel van de kinderdagverblijven, en met name in de slaapvertrekken, de luchtkwaliteit onvoldoende. Door de hoge mate van bezetting en de veelal ontbrekende ventilatievoorziening kan de binnenlucht in korte tijd sterk verontreinigd zijn. Als reactie hierop worden vanaf 1 April 2017 de eisen m.b.t. de ventilatie en luchtkwaliteit in het bouwbesluit aangescherpt.

Vanaf de invoer van het bouwbesluit in 2012 wordt de ventilatiecapaciteit voor nieuwbouw bepaald aan de hand van het aanwezig aantal personen. Voor bestaande kinderdagverblijven was dit tot op heden echter op basis van het oppervlak van de ruimte. Met deze aanvulling op het bouwbesluit wordt de hoeveelheid ventilatie aangescherpt tot 12.5m3/uur/persoon. Naast de ventilatiehoeveelheid worden eisen gesteld aan de aanwezigheid van deuren en ramen in slaapruimten en de maximaal toegestane CO2-concentraties.

Vooral voor slaapruimten heeft dit grote gevolgen. Deze relatief kleine ruimten hebben in huidige situaties veelal geen ventilatie. Hierdoor valt de CO2-concentratie aanzienlijk hoger uit dan in de speel/verblijfsruimten. Met de nieuwe eis is een gewaarborgde ventilatie een must.

CO2-concentratie

Het verlagen van de CO2-concentratie in de ruimten kan enkel door het verhogen van de hoeveelheid ventilatie. Bij een concentratie van 800PPM wordt de lucht volgens het GGD als onfris verklaard, echter ligt de hygiënische grens op 1200PPM. Het GGD hanteert tijdens controleronden de grens van 1000PPM. Vanaf deze waarde beginnen klachten als hoofdpijn en slaperigheid zich te ontwikkelen.

Om te weten hoe het met de luchtkwaliteit binnen uw organisatie is gesteld kan Klimaat Beheer een accurate duurmeting uitvoeren waarbij over een periode van minimaal 1 week zowel de luchtkwaliteit als de behaaglijkheid in de verschillende ruimten in kaart worden gebracht. Dit onderzoek resulteert in op maat gemaakte adviezen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat. Daarnaast worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor permanente monitoring van de CO2-meting met online te bezichtigen trends.

 

 

 

Luchtvochtigheid belangrijk? zeker

Collega’s uiten veelvuldig klachten over “droge lucht”. Wat zij hierbij ervaren zijn irritatie of prikkeling van de slijmvliezen van de keel, de neus en de ogen en soms ook de huid. Mensen voelen dit aan als “droogheid” en ervaren dit alsof het veroorzaakt wordt door lage vochtigheid van de lucht. Ook in de wetenschap is men er lang vanuit gegaan dat lage luchtvochtigheid klachten veroorzaakt. Maar er zijn altijd al verschijnselen geweest die dit tegenspraken.

Gezondheidsklachten door vocht

Bij veldonderzoeken over de hele wereld is gebleken dat in gebouwen met natuurlijke ventilatie weinig klachten over droge lucht voorkomen en in gebouwen met luchtbevochtiging veel klachten over droge lucht voorkomen (o.a. Mendell 1993). Dit is moeilijk te verklaren als lage luchtvochtigheid de oorzaak van de klachten is.

Naar aanleiding van deze verschijnselen hebben wetenschappers (o.a. Fang et al. 2003; Wyon et al. 2002; Sundell & Lindvall 1993) zich de afgelopen decennia gericht op wat nu precies klachten over “droge lucht “zijn. Daarbij is gebleken dat het droge gevoel veroorzaakt wordt door irritatie van de slijmvliezen en dat deze irritatie op zijn beurt weer veroorzaakt wordt door verontreinigingen in de lucht (fijnstof, formaldehyde en CO2), veelal in combinatie met een te hoge luchttemperatuur.

Daarbij is ook het effect van de luchtvochtigheid uitgebreid onderzocht. Daarbij bleek dat voor alle proefpersonen gold dat hoe lager de luchtvochtigheid, hoe beter de ervaren luchtkwaliteit, mits de relatieve luchtvochtigheid (RV) niet onder de 15% kwam. Met andere woorden: hogere luchtvochtigheid leidt tot meer klachten. Ook beneden een RV van 15% hadden de meeste personen geen klachten, maar gevoelige personen (contactlens dragers en mensen met huidproblemen of hooikoorts) hebben bij een relatieve luchtvochtigheid onder 15% iets meer klachten dan andere personen.

Te droge lucht

Relatieve vochtigheden onder 15% komen in kantoren in Nederland zelden of nooit voor, onder andere omdat de winters niet zo koud zijn en de werknemers en de gebouwconstructie (blijvend veel) vocht afgeven. Voor het voorkomen van klachten over “droge lucht” of andere klachten over de luchtkwaliteit is in Nederland bevochtiging daarom niet nodig. Ook niet als de vochtigheid lager dan 30% is, wat nog steeds een veel gehoorde maar dus niet correcte ‘streefwaarde’ is. Bevochtiging heeft wel duidelijke nadelen: de luchtvochtigheid kan te hoog worden waardoor meer klachten ontstaan en het kan leiden tot microbiologische verontreiniging (bacteriën, schimmels) waardoor juist meer klachten ontstaan.

Samengevat worden klachten over ‘droge lucht’ dus doorgaans niet veroorzaakt door een lage luchtvochtigheid, maar door een lage luchtkwaliteit. Oplossingen moeten dus gezocht worden in het verbeteren van de luchtkwaliteit en niet in het bevochtigen van de lucht. Naast de luchtvochtigheid zijn er vele andere factoren die het comfort binnen de werkomgeving beïnvloed zoals de luchtverontreiniging, CO2. Middels een accurate duurmeting binnen het Binnenklimaatonderzoek wordt het klimaat bij u op locatie in kaart gebracht en wordt er een advies opgesteld waarmee u de productiviteit en de behaaglijkheid kunnen verhogen.

Literatuur:
Bronsema, B., Thierauf, G.J., Duysens, M.A. (1995). Protection against Allergies in Offices. In: Proceedings of Healthy Buildings 1995, Vol.
3, pp. 1463‐1468. Fang, L., Wyon, D.P., Fanger P.O. (2003). Sick building syndrome symptoms caused by low humidity. In: Proceedings of Healthy Buildings
2003, Vol. 3, pp. 1‐6. Mendell, M.J. (1993). Non‐specific symptoms in office workers: a review and summary of the epidemiologic literature. Indoor Air 3, 227–
237.Sundell, J., Lindvall, T. (1993). Indoor air humidity and sensation of dryness as risk indicators of SBS. Indoor Air 3, 382–390.

Betere luchtkwaliteit; betere prestaties

Personen die werken in goed geventileerde kantoren, met een vervuilingsgraad van VOC (vluchtige organische stoffen) lager dan in gemiddelde kantoren (goede luchtkwaliteit) functioneren cognitief significant beter op cruciale onderdelen, zoals het reageren op een crisissituatie en/of het ontwikkelen van een strategie, dan op kantoren met een gemiddelde vervuilingsgraad. Studies van de Universiteit van Harvard Health Center en Global Environment tonen aan dat het verwerken van en het reageren op informatie tot 299% beter is in deze goed geventileerde kantoren.

Opmerkelijk is het dat ondanks de mens circa 90% van zijn tijd binnen doorbrengt en dat 90% van de gebouwkosten de aanwezige personen zijn, de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het binnenklimaat een onderschat onderdeel blijft.

Luchtkwaliteit

Binnen het onderzoek moesten de deelnemers gedurende een periode van zes werkdagen werkzaamheden verrichten in een ruimte waar het binnenklimaat werd geregeld, waarbij de deelnemer geen informatie kreeg over de toestand van het binnenklimaat. Hierbij werden situaties nagebootst met relatief hoge concentraties van luchtvervuiling (VOC) en situaties met schone lucht (lage concentratie VOC). Aan het eind van elke dag werden testen afgenomen onder de deelnemers op de cognitieve functies.

Het onderzoek toonde aan dat de scores gemiddeld over 9 cognitieve functies 61% beter waren in meer geventileerde ruimten. Waarbij de grootste verbeteringen zijn waargenomen bij onderstaande onderdelen;

  • Reactie op crisissituatie, 97 – 131% beter;
  • Ontwikkelen van een strategie, 183 – 288% beter;
  • Toepassen informatie, 172 – 299% beter.

Aanvullend, werd een direct verband aangetoond tussen het dalen van de cognitieve functies en de toename van de CO2-concentratie.

Uw Binnenklimaat verbeteren?

Het onderzoek toont aan dat een hogere mate van ventilatie de cognitieve functies verbeterd. De beste resultaten worden behaald zolang de CO2-concentratie onder de 600PPM blijft en er minstens 1,15l/s/persoon aan verse lucht wordt toegevoerd. Deze hoeveelheden zijn te bereiken door het vergroten van ventilatiesystemen. Noodzakelijk is het dat bij het opvoeren van de ventilatiehoeveelheden de kwaliteit van het binnenklimaat wordt gehandhaafd en een toename van de luchtstromen, thermische fluctuaties en aspecifieke klachten wordt voorkomen.

Binnenklimaat kantoor oplossingen

Hoofdpijn, droge ogen, benauwd gevoel of last van kou en tocht?
Dit zijn vaak gehoorde klachten op de werkvloer.

Deze klachten komen de productiviteit en de werksfeer niet ten goede.
U staat niet alleen, 80% van de gebouwen heeft een slecht binnenklimaat.
Waardoor 47% van de arbeidsbevolking getroffen wordt, een verlies van 4% van alle werkbare dagen.

Hoe krijgt u het voor iedereen gezond & behaaglijk?

Simpel. Klimaat Beheer geeft u een duidelijk inzicht in het binnenklimaat.

Wij meten uw binnenklimaat, zoeken verbeterpunten, bieden oplossingen.
Daarna monitoren we het resultaat en sturen waar nodig bij. Hierdoor verhoogt de productiviteit en daalt het verzuim.
Ondertussen verdient de investering zichzelf binnen een jaar terug.

Verbeter uw werkomgeving met Klimaat Beheer!

 

Klimaatklachten, en nu ?

Binnen uw organisatie zijn klimaatklachten ontstaan. Warm, koud, droge ogen, tocht, etc. Binnen elke organisatie zijn er klimaatklachten aanwezig. De beleving van een klimaat is immers voor elk individu anders. Zo wordt binnen een klimaatklasse A – kantoor een klagersgetal van 5% gehanteerd. Bagatelliseren is echter niet terecht.

Neem klachten dan ook altijd serieus. Als eerste stap zult u deze klachten kunnen bijhouden in een logboek om eventuele verbanden te ontdekken. Zijn de klachten verschillend van aard, verdeeld over de organisatie en minder dan 5% van het aantal gebruikers dan is het wellicht verstandig de individu te wisselen van werkplek. Indien de klachten in grotere getallen binnenkomen doet u we verstandig aan te zoeken naar eventuele verbanden. Denk hierbij aan de locatie, tijdstippen, temperaturen, personen en weersinvloeden.

Aan de hand van dit logboek kunt u in vele gevallen voldoende informatie verzamelen om een installateur aan te sturen om verbeterpunten door te voeren. Mocht de oorzaak niet duidelijk worden biedt het binnenklimaatonderzoek uitkomst.

Het binnenklimaatonderzoek is een onafhankelijk onderzoek waarin zowel objectief de waarden worden vastgesteld van het binnenklimaat, als de subjectieve beleving van de gebruikers. Daarbij wordt de koppeling tussen subjectief en objectief gelegd middels een klimaatboom en de theorie van Fanger.

De objectieve meting wordt verzorgd middels minstens een meting op 9 punten gecombineerd over de installatie, een verblijfsruimte en een referentieruimte. In de installatie wordt de inblaas- en buitentemperatuur gemeten zodat de condities van de verse lucht duidelijk worden. Op vertrekniveau worden de condities van de inblaaslucht en de uitwerkingen hiervan op het binnenklimaat gemeten. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit op vertrekniveau in kaart gebracht middels een CO2– en een fijnstof meting. De exacte locaties worden bepaald tijdens een rondgang met de klimaatadviseur die deze opstelt naar aanleiding van het klachtenprofiel.

Na afloop van de meting worden de objectieve bevindingen, de subjectieve beleving en de Fanger meting gecombineerd met de bevindingen uit de visuele inspectie van de installatie. Hieruit komt een duidelijk beeld van het binnenklimaat en de impact van de installatie hierop. Maar belangrijker, wat eraan te doen.

Het binnenklimaatonderzoek van Klimaat Beheer geeft u de tools om de klimaat gerelateerde klachten te verhelpen.

 

Prestatiegericht binnenklimaat met klimaatklasse

Terwijl de meeste mensen zich bewust zijn dat het binnenmilieu belangrijk is, is bij de totstandkoming van het ontwerp (zowel nieuwbouw als renovatie) niet bekend wat het eindresultaat is.  Bij het ontwerpen, installeren en beheren van installaties wordt vaak aangehouden dat het voldoen aan de wettelijke eisen voldoende garantie is voor een goed binnenklimaat. Dit is echter slechts een minimale eis om ernstige hinder te voorkomen. Wanneer een goed klimaat gewenst is moet hoger worden ingezet.

Voor deze hogere inzet kan gebruik worden gemaakt van de “klimaatklasse”. Klimaatklasse kunnen worden opgenomen als prestatie-eisen in een overeenkomst bij nieuwbouw en renovatie waardoor kaders ontstaan die het klimaat inzichtelijk maken.

De Klimaatklasse

Deze klimaatklassen zijn uitgebreide kaders van het binnenklimaat waarbij een klimaat wordt uitgezet in 4 klasse.

  • Klasse A: Zeer goed – hoog verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 10% klagers + hoge mate van gebruikersinvloed, rapportcijfer 8,5:
  • Klasse B: Goed – gemiddeld verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 10% klagers, rapportcijfer 7:
  • Klasse C: Acceptabel (ca. wettelijk minimumniveau) – matig verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 15% klagers, rapportcijfer 5,5:
  • Klasse D: relatief slecht (lager dan wettelijk minimumniveau voor bestaande bouw) – restklasse, laag verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 20%+ klagers, rapportcijfer < 5,5.

Het gewenste kwaliteitsniveau is vooral afhankelijk van de belastbaarheid van de gebouwgebruikers en de budgettaire randvoorwaarden. Voor bijvoorbeeld een verpleeghuis moet op het thermische aspect worden gestreefd naar klimaatklasse A, terwijl op het gebied van geluid wat lager ingezet kan worden.

Klimaatklasse behaaglijkheid

De klimaatklassen betreffen een groot aantal onderdelen waaronder behaaglijkheid. De classificering voor behaaglijkheid is, in grote lijnen, weergegeven in onderstaande tabellen.

Er zijn conform de NPR-CR 1752 verschillende klassen te onderscheiden.

  A Hoog B Midden C Laag
Algemeen Comfort
PPD1) <6% <10% <15%
PMV2) -0,2<PMV<+0,2 -0,5<PMV<+0,5 -0,7<PMV<+0,7
Partieel comfort
PPD1) door tocht <15% <20% <25%
Vert.temp.gradient <3% <5% <10%
Warme/koude vloer <10% <10% <15%
Stralingsassymetrie <5% <5% <10%

Prestatie eisen voor het thermische binnenklimaat volgens NPR-CR 1752 – kantoor omgeving

  A Hoog B Midden C Laag
Enkel Kantoor

Winter

Zomer

 

22,0oC  ± 1,0

24,5oC  ± 1,0

 

22,0oC  ± 2,0

24,5oC  ± 1,5

 

22,0oC  ± 3,0

24,5oC  ± 2,5

Open Werkplekken

Winter

Zomer

 

22,0oC  ± 1,0

24,0oC  ± 1,0

 

22,0oC  ± 2,0

24,5oC  ± 1,5

 

22,0oC  ± 3,0

24,5oC  ± 2,5

Vergaderplek

Winter

Zomer

 

22,0oC  ± 1,0

24,5oC  ± 1,0

 

22,0oC  ± 2,0

24,5oC  ± 1,5

 

22,0oC  ± 3,0

24,5oC  ± 2,5

Prestatie eisen voor de relatieve vochtigheid volgens NPR-CR 1752 – kantoor omgeving

  A Hoog B Midden C Laag
Relatieve vochtigheid 40 – 70 % 30 – 70 % Minimale absolute vochtigheid

Advies klimaatklasse

Het algemene advies bij nieuwbouw en/of ingrijpende renovaties is het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de huidige situatie, het ambitieniveau en de mogelijkheden om deze te bereiken. In grote lijnen wordt streven naar, klimaatklasse B op algemene behaaglijkheid en naar klimaatklasse A op de aspecten die voor de desbetreffende ruimten belangrijk zijn, geadviseerd. Bijvoorbeeld het voorkomen van tocht op een kantoorvloer.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de klimaatklassen of hoe deze bij u te realiseren verzoeken wij u om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze adviseurs.