Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

Recirculatie en ziekteverzuim

Geplaatst door Michel

In de jaren ’70 en ’80 was het in kantoorgebouwen gebruikelijk dat ventilatiesystemen werden voorzien van recirculatie. Tegenwoordig worden, door de opkomst van de warmteterugwinning, systemen met recirculatie in mindere mate toegepast.
Bij ventilatiesystemen met recirculatie wordt de afgezogen lucht gemengd met verse lucht en vervolgens toegevoerd aan het gebouw. Het mengen van verse toevoerlucht met retour lucht kan echter zorgen voor verontreiniging van de binnenlucht. Plaatselijke luchtverontreiniging wordt door het gehele gebouw verspreid door toedoen van de circulerende lucht. Daarnaast kunnen verspreide plaatselijke verontreinigingen met elkaar reageren, waardoor nieuwe verbindingen ontstaan die meer irriteren dan de oorspronkelijke (smog).

Impact recirculatie

Uit onderzoek blijkt namelijk dat recirculatie leidt tot het verspreiden van plaatselijke verontreinigingen uit verschillende bronnen (Boerstra, 1999). De verspreide verontreinigingen kunnen vervolgens met elkaar reageren, waardoor binnen smog ontstaat. Ten slotte leidt recirculatie in veel gevallen tot te lage verse luchthoeveelheden vanwege gebrek aan controle over de regelkleppen.

De exacte impact op de verspreiding van ziektekiemen welke leiden tot uitval van mensen is een zeer complexe materie met vele variabelen. Denk hierbij aan verschillende soorten bacteriën, temperaturen, vochtigheid, de weerstand van de gebruikers van de ruimten, de indeling van de ruimte, etc (Ouyang , 2012) . Hierdoor is het niet mogelijk om de impact op het verspreiden van ziektekiemen exact vast te stellen.

Door de ISSO/SBR zijn cijfers gepubliceerd die de relatie tussen ziekteverzuim en recirculatie benaderen.

Door het toepassen van recirculatie in een luchtbehandelingsinstallatie wordt de productiviteit van de gebruikers nadelig beïnvloed met 2,5%. Daarnaast stijgt het ziekteverzuim met 0,5%-punt.

Deze 0,5%-punt wil zeggen dat er 0,5% bovenop het huidige ziekteverzuimpercentage komt. Bijvoorbeeld het ziekteverzuim zonder recirculatie is 2%, door het toepassen van recirculatie stijgt dit tot 2,5%. De recirculatie laat in dit voorbeeld het ziekteverzuim met 20% toenemen.

conclusie

Recirculatie wordt veelal toegepast om de energiebehoefte voor de ventilatie te beperken. Minder verse lucht betekent immers minder te conditioneren lucht, of in ieder geval een reductie op de mate van behandeling. De besparing van deze energiekosten gaat echter ten koste kwaliteit van het binnenklimaat en hiermee een dalende productiviteit van de gebruiker en een verhoogd ziekteverzuim. Deze laatste punten worden in de ontwikkeling van een vastgoedobject veelal niet bekeken. Dit is gek want de personeelskosten voor de gebruiker zijn een veelvoud van de huisvesting en energiekosten.