Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

De luchtkwaliteit op de werkplek

De luchtkwaliteit is van een aantal factoren afhankelijk. Wanneer er veel mensen in een beperkte ruimte aanwezig zijn, zal bij onvoldoende ventilatie de kwaliteit van de lucht snel achteruitgaan. Het is lastig om alle vervuilende stoffen (transpiratielucht, uitstoot van schadelijke stoffen van kantoorapparatuur, tabaksrook, bacteriën etc.) in de lucht te gaan meten om te bepalen hoe de luchtkwaliteit er voor staat. Er is echter een gas dat makkelijk is te meten, namelijk CO2 het koolzuurgas dat uitgeademd wordt. De meeste verontreinigende stoffen die in de lucht aanwezig zijn, houden gelijke tred met de hoeveelheid CO2. Dus de hoeveelheid aanwezige CO2 is een goede voorspeller voor de kwaliteit van de lucht. In onderstaande tabel ziet u de hoeveelheden CO2 die voor kunnen komen dan wel acceptabel zijn. Wanneer je gaat meten in een tweepersoons slaapkamer in een normaal rijtjeshuis en je onvoldoende ventileert, zal de streefwaarde ‘s morgens aanzienlijk zijn overschreden.

Van overheidswege worden normen gesteld voor de blootstelling van werknemers aan schadelijke stoffen (ARBO normen MAC waarden). Klimaat Beheer kan onderzoek uitvoeren om de luchtkwaliteit op de werkplek in kaart te brengen.

(Klachten) en of problemen zichtbaar maken

 • Stress
 • Vermoeidheid
 • Geïrriteerde luchtwegen
 • Schimmels
 • Verhoogde concentratie huisstofmijt
 • Long problemen
 • Koolmonoxide vergiftiging

Al het bovenstaande heeft DIRECT te maken met wat wij voor u kunnen meten. Een goed binnenklimaat is van belang voor een prettige werkomgeving. Klachten worden vaak veroorzaakt door slechte ventilatie en droge lucht. Gelukkig biedt een klimaatonderzoek van Klimaat Beheer uitkomst. Dankzij onze resultaten weet u wat u te doen staat om de luchtkwaliteit op de werkplek te verbeteren.

Meting en Inspectie

Bij een klimaatonderzoek zijn de luchtkwaliteit en thermisch comfort belangrijke factoren. Waar we vooral op meten:

 • Relatieve luchtvochtigheid
 • CO (koolmonoxide, koolstofmonoxide)
 • CO2 (Koolstofdioxide)
 • Lucht verplaatsing
 • Afvoerhoeveelheid van uw mechanische ventilatie systeem

Wilt u ook een optimaal werkklimaat realiseren? Neem contact op met Klimaat Beheer, we vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Als deskundig adviesbureau bieden we u begeleiding tijdens het gehele proces.