Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

EPC-berekening

Wilt u weten of uw project (woning of utiliteit) voldoet aan de huidige eisen van energiezuinigheid of nagaan of energiebesparende maatregelen zinvol zijn? Daarvoor bieden wij een EPC-berekening.

De EPC-norm die voor een gebouw geëist wordt, zal in de komende jaren steeds strenger worden. Sinds 1 januari 2012 is de EPC-norm 0,6, een aanscherping van 25%. Het eind van de aanscherping is daarmee nog niet in zicht. De verwachting is dat de EPC-waarde in 2015 naar 0,4 zal gaan en het einddoel in 2020 zal liggen op een energieneutraal woningpakket. Ook voor de utiliteitsbouw (winkels, kantoren, kinderdagverblijven e.d.) worden deze eisen een steeds belangrijker aspect. 

DE BEREKENING
In grote lijnen zijn er voor de EPC-berekening (zowel woning als utiliteit) 2 mogelijke manieren: uitgebreid of forfaitair. Het verschil zit in de lineaire koudebruggen. De uigebreide methode betekent weliswaar meer werk, maar scoort aanzienlijk gunstiger (tot wel een tiende). Uiteraard rekenen wij met de voor u gunstigste methode. 

ONTWIKKELINGEN

KlimaatBeheer is continu bezig om haar horizon te verbreden, zodat de klant, u, een zo rendabel mogelijk concept voorgelegd krijgt. We hebben bijvoorbeeld voor grotere ontwikkelingsmaatschappijen in de woningbouw onderzoeken gedaan op welke wijze de aanscherping zo rendabel mogelijk is uit te voeren, niet alleen qua financiën, maar ook qua gebruiksgemak. 

Door expertise op zowel bouwkundig als installatietechnisch gebied kunnen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen, maar ook erop toezien dat de bouwkundige afstemming van de installaties optimaal is. 

En natuurlijk kunnen wij u eveneens adviseren over of bijstaan bij het samenstellen van een energieconcept.