Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

Bouwbesluit

Het bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften, geldend voor alle gebouwen in Nederland. In het besluit zijn enkel de noodzakelijke prestatie-eisen van een gebouw opgenomen. Binnen het bouwbesluit wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

 • Veiligheid;
 • Gezondheid;
 • Bruikbaarheid;
 • Energiezuinigheid;
 • Milieu.

Standaard Bouwbesluittoetsing

Een standaard bouwbesluittoetsing bestaat uit het toetsen van de volgende onderdelen;

 • Controle minimumaantal personen;
 • Daglichttoetreding;
 • Ventilatie (incl. stallingsruimte);
 • Spuivoorziening;
 • Verblijfsgebied en Verblijfsruimten (GBO – VG – 55%);
 • Aanwezigheid toegankelijkheidssector;
 • Energiezuinigheid (EPG).

Deze standaardtoetsing volstaat in het overgrote deel van de projecten. Indien de gemeentelijke instanties additionele, specifieke berekeningen c.q. gegevens wenst kunnen wij deze uiteraard voor u verzorgen. Denk hierbij aan o.a.;

 • Vluchtwegen;
 • Brandoverslag;
 • Koudebrug berekening;
 • Brandcompartimentering.

Middels de bouwbesluittoets van Klimaat Beheer toont u bij de gemeente op een overzichtelijke manier aan dat uw bouwplan voldoet aan het bouwbesluit.