Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

Installatieonderzoek

Complexe problemen kunnen soms ernstige klachten of veel energieverbruik met zich meebrengen. Klimaat Beheer is een probleemoplossende organisatie die u assisteert bij het zoeken naar en oplossen van alle gebouwgerelateerde problemen.

In 80% van de gebouwen bevinden zich installatieonderdelen die niet juist functioneren. Overmatig energiegebruik, ondoelmatig gebruik, klimaatklachten, onvoldoende ventilatie en uitval van de installaties zijn slechts een deel van de mogelijke gevolgen.

Middels onder andere een visuele en thermische scan wordt de installatie gescand op o.a.;

  • (Lucht-)stroming;
  • Warmteverlies;
  • Rendementen;
  • Functioneren installatie;
  • Hotspots;
  • Functioneren regeling;
  • Ventilatie.

Aan de hand van het installatieonderzoek krijgt u een oplossingsgericht technisch advies waarin de tools worden aangereikt om de klachten en inefficiëntie te verhelpen.