Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

NEN 3140

De NEN 3140 is de norm waaraan de bedrijfsvoering rond de elektrische installatie van uw gebouw dient te voldoen. De norm is gericht op elektrische installaties, machines en gereedschappen, en wordt toegepast in onder andere fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen en schepen.

Bedrijven moeten volgens de ARBO-wet te allen tijde zorgen voor een veilige werksituatie. Werkt uw personeel met of aan elektrische objecten, dan brengt dat een aanzienlijk risico met zich mee. Al het mogelijke moet in het werk gesteld worden om het risico op letsel ten gevolge van een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing te beperken.

In de arbeidsomstandighedenregeling wordt in art. 7.11.3 betreffende de elektrische veiligheid verwezen naar de NEN 3140. Werknemers dienen zich aan deze normen te houden. Werkgevers worden verplicht om aan te kunnen tonen dat zij alles in het werk gesteld hebben om dit mogelijk te maken. Met een periodieke keuring van hun elektrische objecten, die wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen, kunnen zij dit aantonen.

Voldoen aan de NEN 3140 is van groot belang, maar het kan een ingewikkelde opgave zijn om aan alle regels van de norm te voldoen. Klimaat Beheer kan u adviseren over de regelgeving en informeren over een keuring NEN 3140.