Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

Comfort en binnenmilieu metingen

Een gezonde woon- of werkomgeving wordt bepaald door een breed scala aan binnenmilieufactoren. Eén daarvan, de binnenluchtkwaliteit, wordt bepaald door de aanwezigheid van stof en vezels, chemische stoffen, schimmels en bacteriën. Door goede ventilatie, bewust gebruikersgedrag en het weren van sterke vervuilingsbronnen kunnen we de binnenluchtkwaliteit op orde houden. Verder is het van belang dat de ventilatieinstallatie de juiste hoeveelheden geeft en de inblaasarmaturen goed hun werk kunnen doen danwel goed ingergeld zijn.

Soms lukt dat echter niet en ontstaan er klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, allergische reacties, irritatie van de longen, luchtwegen, slijmvliezen, huid en ogen. Het is in zo’n situatie zinvol om een beperkte meting uit te laten voeren waarin de vier belangrijkste factoren (CO2, temperatuur, vochtigheid en luchtsnelheid) gedurende een periode worden vastgelegd. In de meeste gevallen kunnen op basis van deze meting de binnenluchtproblemen worden geanalyseerd en kunnen oplossingen worden aangedragen. Klimaat Beheer zet zich er voor in om dit soort problemen te voorkomen en heeft hiervoor de kennis en apparatuur in huis.

Tabel concentraties CO2 (Koolstofdioxide)

< 800 ppm binnenklimaat inorde
800 – 1200 ppm binnenklimaat matig
> 1200 ppm binnenklimaat slecht

Schone buitenlucht 350 ppm
Streefwaarde binnen max. 800 ppm
Hygiënische grenswaarde kantoorruimten en dergelijke max. 1000 ppm
Hygiënische grenswaarde scholen max. 1200 ppm

Meer CO2…….lees verder